ONLINE CJENOVNIK


Za potrebe naših kijenata razvili smo portal sa kojim se na lak način može kreirati ažuran cjenovnik, koji je gostu uvijek dostupan na način što se preko skeniranog QR koda koji je postavljen na stolovima otvara namjenski dio ovog portala samo za tog klijenta.

+382 67 125 800
[email protected]